Αιμάτωση του Θαλάμου

ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η αγγείωση του θαλάμου περιγράφηκε απρχικά από του Duret (1874) και αργότερα από τους Foix & Hillemand (1926), Lazorthes (1961), Plets και συνεργάτες (1970), Nooru Goto (1973) και τέλος από τον Percheron (1976, 1977) ο οποίος περιέγραψε λεπτομερώς τις θαλαμμικές αρτηρίες και πολλές από τις συχνές παραλλαγές τους.

ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ
Αιμάτωση του Θαλάμου. Τροποποιημένη από: https://www.slideshare.net/danielveladuartemd/thalamic-infarction

Ο Θάλαμος αιματώνεται από τέσσερις κύριους αρτηριακούς κλάδους:

  1. Την πολική αρτηρία που είναι κλάδος της οπίσθιας αναστομωτικής αρτηρίας. Η πολική αρτηρία αιματώνει την περιοχή των προσθίων πυρήνων.
  2. Τις παράμεσες αρτηρίες που είναι κλάδοι της βασικής αναστομωτικής (P1 μοίρα της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας).
    PERCHERON
    Παραλλαγές των παράμεσων θαλαμικών αρτηριών. Τροποποιημένη από: https://www.slideshare.net/danielveladuartemd/thalamic-infarction

    Πρόκειται για τρεις κλάδους τους άνω, μέσο και κάτω. Ο κάτω κλάδος αιματώνει τιν μέσο εγκέφαλο και την γέφυρα, ενώ ο άνω κλάδος συμβάλλει στην αιμάτωση του θαλάμου και συνιστά την θαλαμοϋποθαλαμική ή παράμεση αρτηρία του Percheron. Οι παράμεσες αρτηρίες δύνανται να είναι διφυείς, ή να εκφύονται από κοινό στέλεχος. Οι παράμεσες θαλαμικές αρτηρίες αιματώνουν τον έσω ραχιαίο πυρήνα, το έσω μυελώδες πέταλο, τους ενδοπετάλιους πυρήνες και συχνά την έσω κοιλιακή μοίρα της ομάδας των πυρήνων του προσκεφάλου.

  3. Τις θαλαμογονατώδεις αρτηρίες που είναι κλάδοι της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας και ανήκουν στις πλάγιες κάτω αρτηρίες, 10-15 στον αριθμό, που εκφύονται από το Ρ1, ή P2 τμήμα της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας, αμέσως μετά την σύνδεσή της με της οπίσθια αναστομωτική αρτηρία. Ο έσω κλάδος αιματώνει το έξω ημομόριο των έσω γονατωδών σωμάτων, ο κύριος κλάδος την κύρια μοίρα του οπισθίου έξω κοιλιακού πυρήνα, τον οπίσθιο έσω κοιλιακό πυρήνα και τον οπίσθιο κάτω κοιλιακό πυρήνα. Οι οπίσθιοι έξω προσκεφαλικοί κλάδοι τους συμβάλλουν στην αιμάτωση της οπίσθιας έξω μοίρας του προσκεφάλου.
  4. Την οπίσθια χοριοειδή αρτηρία, που είναι επίσης κλάδος της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας και διακρίνεται σε δύο επιμέρους κλάδους, την οπίσθια έσω και οπίσθια έξω χοριοειδή αρτηρία, οι οποίοι αιματώνουν τμήματα των πλαγίων μοιρών του θαλάμου.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Απαντήσεις

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *