Ιδιοπαθής τρόμος-Διαγνωστικά κριτήρια

Βέβαιη διάγνωση

1. Ορατός, αμφοτερόπλευρος τρόμος θέσεως ή μικτός τρόμος στα άνω άκρα

2. Διάρκεια του τρόμου πλέον των πέντε ετών

3. Τρόμος ασσύμετρος ή συμμετρικός και σε άλλα μέλη του σώματος και ιδίως στην κεφαλή, χωρίς την εμφάνιση δυστονικών φαινομένων

4. Ο τρόμος είναι δυνατόν να προκαλεί εμφανή κινητική δυσχέρεια στον πάσχοντα

Πιθανή διάγνωση

1. Ορατός τρόμος θέσεως ή μικτός τρόμος σε άλλα μέλη του σώματος πλην των άνω άκρων

2. Διάρκεια του τρόμο πλέον των τριών ετών.

Ουσιώδες στοιχείο για την διάγνωση είναι η αμφοτερόπλευρη κατανομή του τρόμου, η διάρκειά του πέραν της πενταετίας και η διαπίστωση κληρονομικότητας.

Στοιχεία αποκλεισμού

1. Υφίστανται σαφή νευρολογικά σημεία και ο τρόμος έχει εντοπιστικό χαρακτήρα

2. Υφίσταται η επίδραση φαρμακευτικών παραγόντων

3. Προηγηθείσα κάκωση κεφαλής τρεις μήνες προ της εμφάνισης του τρόμου

4. Ο τρόμος σταδιακώς επιδεινώνεται

5. Υφίστανται ισχυροί ψυχογενείς παράγοντες

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…