Νόσος του Parkinson-Διαγνωστικά κριτήρια

1. Βραδυκινησία και ένα τουλάχιστον από τα επόμενα:

α. δυσκαμψία,

β. τρόμος ηρεμίας 4-6Hz,

γ. διαταραχή των αντανακλαστικών στάσης και ισορροπίας που δεν αποδίδονται σε οπτικά, αιθουσαία ή παρεγκεφαλιδικά ελλείματα ή διαταραχή της εν των βάθει αισθητικότητας
2. Αποκλεισμός άλλων αιτίων παρκινσωνισμού
3. Τουλάχιστον τρία από τα επόμενα υποστηρικτικά κριτήρια:

α. Ετερόπλευρη έναρξη,

β. προϊούσα πορεία,

γ. Εξαιρετική απάντηση στην λεβοντόπα,

δ. Απάντηση στην λεβοντόπα για 5 έτη ή περισσότερο,

ε. Πορεία νόσου μεγαλύτερη των 10 ετών.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Νόσος του Parkinson

Προϊούσα νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτηρίζεται κλινικά από τρόμο, δυσκαμψία, βραδυκινησία και βραδυφρένεια και σχετίζεται με διαταραχή της ντοπαμινεργικής οδού. Επιδημιολογία Αποτελεί την συχνότερη νόσο μεταξύ…