Φλοιοβασική εκφύλιση-Διαγνωστικά κριτήρια

Κριτήρια αποκλεισμού της φλοιοβασικής εκφύλισης αποτελούν:

1. Τρόμος ηρεμίας 4Hz, εξαιρετική απάντηση στην λεβοντόπα, ή ψευδαισθήσεις,

2. δυσαυτονομία ή προεξάρχοντα παρεγκεφαλιδικά συμπτώματα,

3. Σημεία παθολογίας του ανώτερου και κατώτερου κινητικού νευρώνα,

4. Σημαντική ή λογοπενική μορφή πρωτοπαθούς προϊούσας αφασίας,

5. Δομική βλάβη στην νευροαπεικόνιση,

6. Μετάλλαξη της γκρανουλίνης, χαμηλά επίπεδα γκρανουλίνης στο πλάσμα, ή μεταλλάξεις της TDP-43 ή της FUS,

7. Στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της νόσου του Alzheimer, όπως είναι συγκεκριμένες μεταλλάξεις ή χαμηλό Αβ42 στο ΕΝΥ

Βιβλιογραφία

Melissa J. Armstrong, MD, Irene Litvan, MD,corresponding author Anthony E. Lang, MD, Thomas H. Bak, MD, Kailash P. Bhatia, MD, Barbara Borroni, MD, Adam L. Boxer, MD, PhD, Dennis W. Dickson, MD, Murray Grossman, MD, Mark Hallett, MD, Keith A. Josephs, MD, Andrew Kertesz, MD, Suzee E. Lee, MD, Bruce L. Miller, MD, Stephen G. Reich, MD, David E. Riley, MD, Eduardo Tolosa, MD, Alexander I. Tröster, PhD, Marie Vidailhet, MD, and William J. Weiner, MD Criteria for the diagnosis of corticobasal degeneration Neurology. 2013 Jan 29; 80(5): 496–503. doi: 10.1212/WNL.0b013e31827f0fd1

 

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Νόσος του Parkinson

Προϊούσα νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτηρίζεται κλινικά από τρόμο, δυσκαμψία, βραδυκινησία και βραδυφρένεια και σχετίζεται με διαταραχή της ντοπαμινεργικής οδού. Επιδημιολογία Αποτελεί την συχνότερη νόσο μεταξύ…