Νόσος των αλμάτων-Myriachit disease

Περιγράφηκε από τον Beard το 1878. Πρόκειται για κλινικό σύνδρομο κατά το οποίο οι πάσχοντες υπό το κράτος έντονου ακουστικού ερεθίσματος προβαίνουν σε απότομες και ασύντακτες κινήσεις του κορμού και των άκρων, δίκην αλμάτων. Η συχνότητα της νόσου είναι υψηλότερη στις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ και ιδίως σε Γαλλο-Καναδικής καταγωγής άτομα.

Το 1963 ο Stevens  περιέγραψε περίπτωση ασθενούς όπου οι κινήσεις επιτείνονταν από ακουστικά και απτικά ερεθίσματα. Έκτοτε περιγράφηκαν δεκάδες περιστατικά παγκοσμίως, ενώ η πλειοψηφία των ασθενών εμφάνιζαν τα συμπτώματα από την παιδική ηλικία.

Το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος είναι φυσιολογικά.

Το αιτιολογικό υπόβαθρο της νόσου είναι ασαφές και η διαφορική διάγνωση γίνεται από την επιληψία και το σύνδρομο Gilles de la Tourette.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Νόσος του Parkinson

Προϊούσα νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτηρίζεται κλινικά από τρόμο, δυσκαμψία, βραδυκινησία και βραδυφρένεια και σχετίζεται με διαταραχή της ντοπαμινεργικής οδού. Επιδημιολογία Αποτελεί την συχνότερη νόσο μεταξύ…

ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ

Λευκοδυστροφία του τύπου των Scholz- Bielschowsky- Henneberg ή τύπος Norman Greenfield Η μεταχρωματική λευκοδυστροφία αποτελεί γενετικώς καθοριζόμενη λυσοσωματική νόσο που χαρακτηρίζεται από λευκοδυστροφικές αλλοιώσεις του…