Κλίμακες Αξιολόγησης

Κλίμακα αξιολόγησης βαρύτητας ΑΕΕ (NIHSS)

Πρόγνωση ΠΙΕ Κίνδυνος ΑΕΕ τις επόμενες 90 ημέρες