Κλίμακα NIHSS
  • Κλίμακα αξιολόγησης βαρύτητας ΑΕΕ (NIHSS)

  • Made by BLizaRD

  • Should be Empty: