Βook Self

Ελεύθερα Βιβλία για ανάγνωση και αποθήκευση

NICE Guidelines: Long term rehabilitation after stroke

Άτλαντας ΗΕΓ της Αμερικάνικης Εταιρίας Επιληψίας

Mental, Neurological, and Substance Use Disorders

*Τα βιβλία που βρίσκονται στον παραπάνω χώρο παραχωρούνται από τους κατόχους των πνευματικών τους δικαιωμάτων ελεύθερα προς ανάγνωση στο διαδίκτυο και αποθήκευση

Βιβλία τα οποία παραχωρούν ένα ποσοστό των περιεχομένων τους για προεπισκόπηση και είναι διαθέσιμα για αγορά

Κλινική Νευροανατομία του Snell

 

Νευρολογία Merritt