Νοσος Hirayama

Η νόσος του Hirayama είναι μια σπάνια νευρολογική νόσος και ουσιαστικά αποτελεί έναν τύποσποραδικής νεανικής μυϊκής ατροφίας των άνω άκρων. Εμφανίζεται συνήθως στα τέλη της

Read More »

Υποθάλαμος και Limbic System

Το στεφανιαίο σύστημα (limbic system) αποτελείται από ένα συνδυασμό λειτουργικά συνδεόμενων πυρήνων και φλοιϊκών περιοχών, που βρίσκονται μεταξύ του εγκεφαλικού φλοιού και του υποθαλάμου. Μορφολογική

Read More »

Προιούσα μυϊκή ατροφία

Η Προϊούσα μυϊκή ατροφία (PMA) είναι ένας πολύ σπάνιος υποτύπος της νόσου του κινητικού νευρώνα (MND) που επηρεάζει μόνο τον κάτω κινητικό νευρώνα. Η PMA

Read More »

Ενδημική μορφή της Πλάγιας μυατρoφικής σκλήρυνσης της vήσoυ Guam

Επιδημιoλoγικά δεδoμέvα Η εvδημική μoρφή της Πλάγιας μυατροφικής σκλήρυνσης της vήσoυ Guam μελετήθηκε κυρώις μετά τον 2ο Παγκόσμιο  Πόλεμo, όταv oμάδα αμερικαvώv ερευvητώv, μεταξύ τωv

Read More »

Μυοπάθεια σχετιζόμενη με οπτική νευρομυελίτιδα και αντισώματα έναντι της ακουαπορίνης 4

Επιδημιολογία: Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί 2 ασθενείς Κλινική εικόνα: Ηλικία έναρξης: 32 & 40 έτη Μυαλγίες και μυϊκή αδυναμία Πορεία: εξάρσεις και υφέσεις Εργαστηριακά ευρήματα:

Read More »